نمایش محتوا نمایش محتوا

امكانات و خدمات ذيل براي رفاه حال مسافرين محترم در فرودگاه موجود است.

نمازخانه

راهنمای مسافر

پارکینگ

سرویس بهداشتی

دفاتر ترافیک شرکت های هواپیمایی

چرخ دستی حمل بار مسافر

خدمات اورژانس

خدمات بانکی

خدمات تلفن شهری و بین شهری کارتی

خدمات تاکسی شهری