خبر خبر

گراميداشت روز مهندس در فرودگاه طبس
تقدير از همکاران پر تلاش واحد فني

همزمان با روز مهندس، از زحمات همکاران پر تلاش واحد فنی با اهدا هدیه و لوح تقدیر قدردانی گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد