خبر خبر

مانور پدافند غير عامل در فرودگاه طبس
مانور در فرودگاه طبس به مناسبت هفته پدافند غير عامل

اهم اقدامات فرودگاه طبس در مانور پدافند غیر عامل شامل:

قطع برق کلی فرودگاه و قطع برق قسمتهای مختلف و بررسی عملکرد دیزل ژنراتورها و   UPSها  و  تبلیغات محیطی می باشد.

این مانور با حضور بازرسین محترم، جناب مهندس برقی معاون محترم سیاسی و امنیتی معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس و آقای مهندس علی پرست مدیریت محترم توزیع برق شهرستان طبس و کارشناسان همراه به نحو مطلوب و عالی انجام گردید.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد