خبر خبر

بسيج ملي کنترل فشارخون در فرودگاه طبس
سنجش فشارخون مسافرين پرواز و کارکنان فرودگاه طبس

      فشارخون مسافرین و کارکنان فرودگاه طبس در راستای بسیج ملی کنترل فشار خون توسط پرسنل اورژانس در محل فرودگاه طبس انجام گردید.

     لازم بذکر است، زمان اجرای این طرح از 27/2/1398 تا 15/4/1398می باشد و گروه هدف افراد 30سال (و بالاتر) و همچنین بیماران کلیویی در هر سنی می باشند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد