خبر خبر

تمرين مشترک آتش نشانان راه آهن شرق و فرودگاه طبس
تمرين مشترک آتش نشانان راه آهن شرق و فرودگاه طبس

کارکنان واحد ایمنی و آتش نشانی اداره کل راه آهن شرق در ایستگاه طبس ضمن بازدید از امکانات ایمنی و آتش نشانی فرودگاه طبس و تبادل اطلاعات، تمرین مشترک اطفا حریق شبیه سازی شده هواپیما (سیملاتور) با واحد ایمنی و آتش نشانی فرودگاه طبس برگزار کردند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد