نمایش محتوا نمایش محتوا

 

نقشه ترمينال و فرودگاه ( طبس)

تکمیل وافتتاح ترمینال مسافری وساختمانهای جانبی آن شامل موتورخانه، فنی،پست برق به مساحت حدود 4000 متر مربع وهزینه  50میلیارد ریال می باشد.

ترمینال جدید فرودگاه با طراحی زیبا و مساحت بیش از چهار برابر ترمینال قدیم ، دارای امکانات پیشرفته امنیتی و رفاهی جهت تکریم ارباب رجوع و ایمنی پروازها است.