نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاعات فرودگاه:

1- مساحت

مساحت کل فرودگاه : 681  هکتار

فرودگاه دارای 1 باند با مشخصات زیر میباشد .

مشخصات باند :

شماره باند اصلی :  15/33

طول باند : m 2998

عرض باند : m 45

PCN=35/F/B/X/T باند (مقاومت باند)

باند روشنایی  ندارد

مساحت پارکینگ هواپيما ( اپرون) : 90*180 متر مربع

طول اور ران های دو سر باند : دو سر باند هرکدام m 201

تاکسی وی : به تعداد 1 مورد به طول های 300 متر

CAT 4 ايمني و آتش نشاني

ساعت كار فرودگاه 7 صبح الی 15 بعدازظهر

2- سوختگیری

نوع سوخت GET.A1 دارای دو خودروی سوخت رسان 7.500 لیتر و

میزان ذخایر سوخت 90.000 لیتر است

 

 

 

مشخصات اقتصادی فرودگاه طبس:

1- کد اقتصادی : 411319637815

2- شناسه ملی : 10101287750

3- شماره ثبت : 84185

4- تاریخ ثبت : 29/03/1370 در تهران

5- کدپستی فروگاه طبس : 9796131711