شعار سال 1398 شعار سال 1398

سامان شهراه سامان شهراه

News
2019-05-05

بازديد راه آهن شرق از فرودگاه طبس

کميسيون فني اداره کل راه آهن شرق از فرودگاه طبس بازديد کردند.
2019-04-29

برآورد خسارت سيل فرودگاه طبس

خسارت سيل فرودگاه طبس برآورد گرديد.
2019-04-24

سرويس ساليانه رادار فرودگاه طبس

چک ساليانه رادار فرودگاه طبس انجام گرديد.
2019-04-22

تاکيد امام جمعه طبس بر حمايت از افزايش پروازهاي فرودگاه شهر

امام جمعه شهرستان طبس بر ضرورت حمايت صاحبان صنايع شهرستان از افزايش پروازهاي فرودگاه طبس تاکيد کرد
2019-04-22

ديدار مديرکل فرودگاههاي استان خراسان جنوبي با سرپرست معاونت استانداري وفرمانداري ويژه و امام جمعه شهرستان طبس

ديدار مديرکل فرودگاههاي استان خراسان جنوبي با سرپرست معاونت استانداري وفرمانداري ويژه و امام جمعه شهرستان طبس
2019-04-09

ديدار با امام جمعه محترم شهرستان طبس

ديدار رئيس فرودگاه با امام جمعه معزز در اعياد شعبانيه
2019-04-09

گراميداشت روز پاسدار در فرودگاه طبس

ديدار و قدرداني رئيس فرودگاه طبس بمناسبت اعياد شعبانيه بويژه ميلاد ابا عبالله الحسين عليه السلام و روز پاسدار، از فرمانده يگان حفاظت هواپيمايي
2019-04-08

سيل و بروز خسارت جزئي در فرودگاه طبس

سيل به زير ساخت هاي ناوبري آسيب نزد